flexwonen

Dit artikel gaat over flexibel wonen, afgekort tot flexwonen. We geven in het bijzonder aandacht aan het huis verhuren aan expats. Dat is een interessante optie. Want wat zijn expats eigenlijk, aan wie verhuur je huis zometeen en moet je dit wil willen. Allemaal vragen die terugkomen. Dus lees vooral verder.

Wat is flexwonen

Flexibel wonen is het tijdelijk (ver)huren van een woning. Die woning kan tijdelijk op een specifieke plek staan, het kan gaan om een gebouw die tijdelijk wordt verhuurd als woning(en) of een woning die je alleen tijdelijk kan huren. Flexwonen richt zich onder meer op studenten, tijdelijke werknemers (eventueel uit het buitenland), expats, statushouders, mensen voor beschermd wonen, net gescheiden mensen, starters en antikraak. De woningen hebben tenminste de standaardvoorzieningen, maar kunnen ook volledig gemeubileerd zijn.

Woningmarkt

Vanuit de overheid gaat het om het op korte termijn voorzien in een vraag naar woonruimte, zonder daardoor de bouw van woningen voor permanente bewoning negatief te beïnvloeden. Er heeft veel nadruk op permanente bewoning gelegen. De woningmarkt kent echter weinig beweging. De huurprijzen zijn sterk gestegen in de particuliere sector en de wachttijden voor de sociale huurwoning nemen toe. Tegelijkertijd groeit het flexwonen in ons land.

De gemiddelde Nederlander woont namelijk steeds korter op dezelfde plaats. Allerlei provincies zijn daarom bezig met projecten op dat gebied. Flexibel wonen kan als smeerolie dienen om de woningmarkt weer op gang te krijgen. Dat biedt mogelijkheden voor particuliere ondernemingen.

Expats

Een huis verhuren aan expats is waar aanbieders van tijdelijke woonruimten zich graag op richten. We praten hier over mensen die worden uitgezonden door hun werkgever. Het zijn medewerkers die een zekere positie hebben verworven binnen de organisatie waarvoor ze werken. Voor hen vormt het werk een zeer belangrijk deel van hun leven. Vanwege het werk zijn ze immers uitgezonden. Ze hebben doorgaans vaak weinig tijd om een sociaal leven op te bouwen. Het zijn geen mensen die een woning in een chaos achterlaten.

Dat zou de werkgever ook niet waarderen, want die vindt het prettig om bij dezelfde verhuurder te blijven. Voor een organisatie die expats uitzendt, speelt de huurprijs niet de grootste rol. Als een organisatie een werknemer met potentie aan zich wil binden om vaker uit te zenden, dan zal die organisatie die werknemer tevreden willen houden met onder meer een fraaie behuizing. Een huis verhuren aan expats is daarom aantrekkelijk. Er zijn bedrijven die als tussenpersonen op die markt werken.

Bron: https://www.homeflex.nl/verhuren/huis

cropped-Ontwerp-zonder-titel-3.png
Redactie

reacties staan uit.