verhuizen

Hijsklemmen moeten jaarlijks gekeurd worden. Door hijsklemmen te laten keuren door een EKH-lid gebeurt dit altijd met de juiste norm. Als branchevereniging op het gebied van hijsen en heffen is EKH als sinds 1993 actief. Met uitgebreide werkvoorschriften en keuringsschema’s houden ze het veiligheidsniveau in Nederland op peil.

Het keuren van hijsklemmen

Het is verstandig om hijsklemmen voor gebruik te controleren. Eén van de aandachtspunten daarbij is de datum van de laatste keuring. Een hijsklem moet namelijk elk jaar worden gekeurd. Bij zo’n keuring wordt een hijsklem visueel onderzocht en wordt gekeken of de hijsklem soepel werkt. Verder vindt er een controle plaats van de beveiliging en geschiktheid van de contact-/klemvakken. Onderdeel van de keuring is een proefbelasting die minstens 10 seconden vastgehouden moet worden. Het materiaal van de proefbelasting mag daarna niet blijvend vervormd zijn.

Er zijn verschillende criteria waarop hijsklemmen afgekeurd kunnen worden. Zo zijn beschadingen, slijtage, warmtebehandeling, lassen en een slechte werking redenen om een hijsklem af te keuren. Het ontbreken van een beveiliging of als er geen markering is aangebracht zijn andere reden om een hijsklem af te keuren.

Hijsklemmen laten keuren door een EKH-lid

Met het inschakelen van een EKH-keurbedrijf is er de zekerheid dat u op juiste wijze invulling geeft aan uw wettelijke zorgplicht. EKH-bedrijven helpen u om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen op het gebied van hijsen en heffen. Het doel van EKH is namelijk het veiligheidsniveau op het gebied van hijs- en hefmiddelen op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.

Wat is een hijsklem?

Een hijsklem is bedoeld voor het hijsen en transporten van balken, pijpen, rails enz. Hiervoor grijpen klemmen of tangen om de last heen of grijpen in de last. Wat er ook gehesen wordt, het belangrijkste is dat de klemkracht in stand blijft. Dit om te voorkomen dat de gehesen last uit de klem valt bij schokken, stoten of het neerzetten. Daarnaast mogen hijsklemmen alleen worden toegepast op materialen die niet bezwijken onder de klemkracht of ontoelaatbaar vervormen.

Naast het onderscheid in mechanische en hydraulische hijsklemmen is er het verschil tussen verticale en horizontale hijsklemmen. Verticale hijsklemmenmoeten een beveiliging hebben om ervoor te zorgen dat de benodigde klemkracht altijd in stand blijft.

cropped-Ontwerp-zonder-titel-3.png
Redactie

reacties staan uit.