Woz waarde

Wozwaardespecialist.nl is sinds 2020 actief. De onderneming houdt zich bezig met het voeren van procedures in het kader van de Wet WOZ. De onderneming en haar partnernetwerk treedt op als gemachtigde in procedures tegen gemeenten, wanneer deze een WOZ-waarde te hoog hebben vastgesteld. Elke gemeente in Nederland is verplicht elke onroerende zaak in de desbetreffende gemeente ieder jaar opnieuw van een WOZ-waarde te voorzien. Over de WOZ-waarde dient belasting te worden betaald. Bent u dus eigenaar van een woning, dan krijgt u ieder jaar een WOZ-beschikking en moet u belasting betalen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer belasting u dient te betalen. Een goed vastgestelde WOZ-waarde is dus van groot belang!

De WOZ-waarde verlagen

Als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij uw gemeente. Ze heeft zich gespecialiseerd in dergelijke procedures en kan uw zaak in zijn geheel overnemen. Mocht u wozwaardespecialist.nl inschakelen voor het voeren van een procedure tegen de hoogte van uw WOZ-waarde, dan zijn daar doorgaans geen kosten aan verbonden. Men werkt op basis van het no cure-no pay principe. Wanneer de procedure wordt gewonnen, dan is de gemeente wettelijk verplicht om u een proceskostenvergoeding te betalen. Deze proceskostenvergoeding komt dan toe aan de specialist. Wordt de procedure verloren, dan zijn de kosten geheel voor rekening van de uitvoerende deskundige. U kunt dus geheel kostenneutraal een professional de procedure voor u laten voeren. Het partnernetwerk van wozwaardespecialist.nl hecht veel waarde aan persoonlijk contact met haar klanten. Uw zaak wordt zorgvuldig behandeld en u wordt van alle stappen op de hoogte gehouden. U bent hier dus aan het juiste adres wanneer u professioneel bezwaar wilt maken tegen uw WOZ-waarde!

1. De aanmelding

Voordat u kan worden geholpen, dient u zich bij ons aan te melden. Na uw aanmelding ontvangt u van ons twee e-mailberichten met nadere instructies. Dit totale proces zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen.

2. De bezwaarprocedure

Nadat u zich heeft aangemeld, kunt u rustig achterover leunen. De specialist neemt namelijk de gehele procedure gratis van u over. U krijgt een gratis advies, uw zaak wordt uiterst zorgvuldig behandeld en u wordt van alle stappen tijdens de bezwaarprocedure persoonlijk op de hoogte gehouden. De bezwaarprocedure bestaat uit drie onderdelen, namelijk het indienen van een bezwaarschrift, het houden van een hoorzitting bij de gemeente en het ontvangen van de uitspraak op bezwaar. In het bezwaarschrift zal standaard worden verzocht om te worden gehoord door de gemeente. Indien de gemeente niet, of slechts gedeeltelijk, aan het bezwaarschrift tegemoet komt, dan zal de gemeente wettelijk verplicht zijn om een hoorzitting te houden. In dit geval wordt de ingehuurde deskundige uitgenodigd om op deze hoorzitting te verschijnen. Tijdens deze hoorzitting wordt uw zaak besproken. Na een eventuele hoorzitting zal de gemeente een uitspraak doen op het bezwaarschrift. De gemeente heeft wettelijk gezien tot het einde van het belastingjaar, dus 31 december 2021, de tijd om een uitspraak te doen op het bezwaarschrift. De gemeente heeft daarnaast ook de bevoegdheid om deze termijn met zes weken te verlengen, mits zij dit mededeelt voor 1 januari 2021. De gemeente heeft dus meer dan genoeg tijd om uitspraak te doen. Mocht de gemeente toch te laat zijn, dan zal de WOZ-expert een ingebrekestelling versturen.

3. Naar de rechter

Een beroepsprocedure bij de rechtbank is ingewikkelder dan een bezwaarprocedure bij de gemeente. Mocht de gemeente het bezwaarschrift ongegrond verklaren en is het noodzakelijk om een beroepsprocedure bij de rechtbank te starten, dan zal men u hierover persoonlijk inlichten.

cropped-Ontwerp-zonder-titel-3.png
Redactie

reacties staan uit.