Een VVE (Vereniging van Eigenaren) beheren, daar komt veel bij kijken. Zeker als er sprake is van een groot complex van woningen waarvoor het beheer moet worden geregeld dan vergt dit veel kennis en vaardigheden. Deze kennis is vaak niet aanwezig bij het bestuur van de VVE. Dit zijn immers vaak bewoners die vrijwillig een functie in het bestuur vervullen en daarnaast ook nog een betaalde baan hebben. Een VVE beheerder kan dan uitkomst bieden met het bieden van ondersteunende diensten. VvE Beheer VT2000 is zo’n organisatie.

 

Betrouwbare dienstverlening voor VVE’s

Bij de dienstverlening door een gecertificeerde VvE beheerder horen diensten als administratie, financiële ondersteuning en technisch onderhoud. Bij dit laatste kunt u denken aan het maken van een meerjarenplanning voor het groot onderhoud, maar ook aan het oplossen van calamiteiten. Als een bewoner een storing meldt of een situatie waarbij acuut onderhoud nodig is, zoals een lekkage, dan zorgt VT2000 ervoor dat het probleem snel wordt opgelost. De bewoners zullen het zeker waarderen als er goede service is bij problemen. Daarnaast bent u er als VVE bij gebaat dat de administratie goed wordt gevoerd. Degelijke verslaglegging van vergaderingen, waaronder de jaarlijkse algemene ledenvergadering, is voor het goed functioneren van een VVE van groot belang.

 

Geef het beheer van uw VVE in vertrouwde handen

Een professionele VVE beheerder kan u als vereniging van eigenaren veel werk uit handen nemen. U hoeft zich niet meer druk te maken over de boekhouding en allerlei administratieve zaken. Uiteraard rapporteert VT2000 regelmatig aan het bestuur van de vereniging zodat u precies weet hoe de zaken ervoor staan.

admin

reacties staan uit.